Cả nhà ai mới làm thì hướng dẫn em với. Cty e thành lập từ năm 2012 nhưng chưa t…

Cả nhà ai mới làm thì hướng dẫn em với. Cty e thành lập từ năm 2012 nhưng chưa tham gia bảo hiểm. Giờ muốn tham gia thì phải làm những gì. Bên phòng lao động Tbxh thành phố mình đăng kí thang bảng lương rùi. Còn cần làm những gì bên bảo hiểm nữa. Chỉ giùm với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 17, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ai mới làm thì hướng dẫn em với. Cty e thành lập từ năm 2012 nhưng chưa t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *