142 hay 242.Năm 2016 bên em áp dụng chế độ kế toán là QDD48, Bên em mua 1 chiếc…

142 hay 242.
Năm 2016 bên em áp dụng chế độ kế toán là QDD48, Bên em mua 1 chiếc máy in, số tiền trước thuế là 2500, ngày mua 1/6/2016, dự kiến phân bổ trong 12 tháng, như vậy em đưa vào tk 142 hay 242 ạ
Em có đọc trên 1 diễn đàn: có 2 ý kiến như sau
1. Đưa vào 142- Khi phân bổ trong năm tài chính chưa hết thì số dư vẫn còn trên TK 142, sang kỳ kế toán năm sau tiếp tục phân bổ
2. TK 142 ngắn hạn và nó chỉ được phân bổ cho một niên độ tài chính vì thế nếu nó ảnh hưởng đến nhiều niên độ thì nó phải là 242
Mong các anh chị chỉ giáo với ạ. Em cảm ơn các anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 17, 2017

account_box admin

6 thoughts on “142 hay 242.Năm 2016 bên em áp dụng chế độ kế toán là QDD48, Bên em mua 1 chiếc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *