Có bác nào biết cách đánh lại số tứ tự chứng từ trên phần mềm vietsun ko bảo em …

Có bác nào biết cách đánh lại số tứ tự chứng từ trên phần mềm vietsun ko bảo em với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 16, 2017

account_box admin

One thought on “Có bác nào biết cách đánh lại số tứ tự chứng từ trên phần mềm vietsun ko bảo em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *