Anh chị cho em hỏi, tháng 10/2016 công ty em nop thông báo phát hành hoá đơn như…

Anh chị cho em hỏi, tháng 10/2016 công ty em nop thông báo phát hành hoá đơn nhưng chưa đủ 5 ngày đã đưa vào sử dụng. Như vậy bên em sẽ bị phạt theo thông tư bao nhiêu và mức phạt cỡ nào ạ? Vì thông tư 176 đến 1/1/2017 mới áp dụng nên bên thuế bảo em k áp theo TT đó được mà dùng TT trước đó..

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *