Mọi người cho mình hỏi khi chuyển quận thi bảo hiểm xã hội cần làm những thủ tục…

Mọi người cho mình hỏi khi chuyển quận thi bảo hiểm xã hội cần làm những thủ tục gì ah. Cảm ơn cả nhà !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *