Hnay mọi ng có vào trang nhantokhai để nộp tờ khai đc ko vậy ah? E vào mà chờ mã…

Hnay mọi ng có vào trang nhantokhai để nộp tờ khai đc ko vậy ah? E vào mà chờ mãi k nộp đc tờ khai haizzzz

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 14, 2017

account_box admin

One thought on “Hnay mọi ng có vào trang nhantokhai để nộp tờ khai đc ko vậy ah? E vào mà chờ mã…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *