Cho em hỏi hóa đơn ghi như vậy là sao ạ. Tự dưng nhà cung cấp gửi cho e hóa đơn …

Cho em hỏi hóa đơn ghi như vậy là sao ạ. Tự dưng nhà cung cấp gửi cho e hóa đơn này. Doanh số thưởng gia tăng khi mà bên em mua hàng nhiều đó ạ. Nhưng hóa đơn ntn e kê khai thuế và cho vào chi phí nào thì hợp lí ạ. Anh chị nào giúp em với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *