các tiền bối cho em hỏi chút: Tài khoản ngân hàng trước kia cty có đăng ký mẫu 0…

các tiền bối cho em hỏi chút: Tài khoản ngân hàng trước kia cty có đăng ký mẫu 08-MST với Thuế, bjo em đóng lại có phải làm lại mẫu 08_MST và kèm theo giấy tờ gì không?
có bác nào có kinh nghiệm trong vụ này không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “các tiền bối cho em hỏi chút: Tài khoản ngân hàng trước kia cty có đăng ký mẫu 0…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *