Cá bác ơi, chỉ giúp em vs, bên em cty thương mại , e xuất hóa đơn, mắt n…

Cá bác ơi, chỉ giúp em vs, bên em cty thương mại , e xuất hóa đơn, mắt nhắm mắt mở thế nào mà xuất bị nhảy cóc mất 2 quyển, từ quyển số 47 sáng quyển số 50, giờ e phải làm thế nào bây giờ à, lại xuất của tháng 12 nữa chứ mà viết đến nửa quyển rùi, hóa đơn liên 2 thì đưa cho khách rùi ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cá bác ơi, chỉ giúp em vs, bên em cty thương mại , e xuất hóa đơn, mắt n…”

  • 1. Nếu có khả năng thu hồi hóa đơn cho kh thì thu hồi và xuất lại hóa đơn
    2. Làm thông báo hủy 2 quyển hóa đơn bị nhảy cóc ấy đi . Bị cảnh cáo nếu k quá 7-10 ngày kể từ ngày số đầu tiên viết hóa đơn bị nhảy cóc tới ngày thông báo với cơ quan thuế . Còn không là bị phạt.
    3. Thông báo với cơ quan thuế rồi chịu nộp phạt vì tội viết nhảy cóc hóa đơn rồi lại tiếp tục sử dụng 2 hóa đơn bị nhảy cóc .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *