Anh chị cho em hỏi nộp lại thang bảng lương 2017 thì cần phải nộp những gì cho p…

Anh chị cho em hỏi nộp lại thang bảng lương 2017 thì cần phải nộp những gì cho phòng lao động thương binh và xã hội ạ.
Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *