Tình hình mn giúp m với !!! , m sắp nghỉ đẻ cần tuyển kế toán công nợ , chỗ m là…

Tình hình mn giúp m với !!! , m sắp nghỉ đẻ cần tuyển kế toán công nợ , chỗ m làm là cửa hàng chuyên giao hoa quả đến các quán cafe , nhà hàng, công việc hàng ngày là nhập hoá đơn bán lẻ , cuối tháng gửi mail công nợ đến các nhà hàng , sau đó viết hoá đơn rồi làm bảng kê khai thuế thôi .
Cửa hàng ở Bạch Đằng , lương khoảng 4-5 tr

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Tình hình mn giúp m với !!! , m sắp nghỉ đẻ cần tuyển kế toán công nợ , chỗ m là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *