Anh chị cho em hỏi, bên em nhập khẩu lô hàng, kiểm tra sau thông quan bị áp lại …

Anh chị cho em hỏi, bên em nhập khẩu lô hàng, kiểm tra sau thông quan bị áp lại giá và nộp thêm 1 khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu. giờ em làm tờ khai thuế trên hỗ trợ kê khai thì e kê thêm phần thuế nộp thêm đó, nhưng bên giá trị hàng hóa thì kê thế nào ạ?
Em cảm ơn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi, bên em nhập khẩu lô hàng, kiểm tra sau thông quan bị áp lại …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *