Đã có anh chị nào làm thay đổi người đại diện pháp luật(là giám đốc luôn ạ) và s…

Đã có anh chị nào làm thay đổi người đại diện pháp luật(là giám đốc luôn ạ) và số điện thoại trên giấy phép ĐKKD chưa ạ? cho em hỏi là sau khi nhận được giấy ĐKKD mới thì có phải làm thông báo gì với cơ quan thuế không ạ? Em cảm ơn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 12, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Đã có anh chị nào làm thay đổi người đại diện pháp luật(là giám đốc luôn ạ) và s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *