Về vấn đề công cụ dụng cụ sản xuất.ANh chị nào làm bên kế toán sản xuất giúp e…

Về vấn đề công cụ dụng cụ sản xuất.

ANh chị nào làm bên kế toán sản xuất giúp em cái này với: trong quá trình sản xuất bên em có xuất 1 số NVL có giá trị nhỏ khoảng từ vài trăm đến dưới 3 triệu, và có tính chất như công cụ dụng cụ như: Tô vít, súng bắn keo, kìm sắt…..

Vậy em nên để nó là CCDC hay NVL thì đúng hơn.

Và nếu để CCDC thì hạch toán thế nào cho đúng ạ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 11, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Về vấn đề công cụ dụng cụ sản xuất.ANh chị nào làm bên kế toán sản xuất giúp e…”

  • Tất nhiên là em đưa nó vào công cụ dụng cụ rồi. Hạch toán sẽ như sau: Khi mua CCDC: Nợ 242(2) , Nợ 133 / Có 331, 111, 112 ; Sau đó hàng tháng sẽ phân bổ : Nợ 154 (…) / Có 242 (2) = Nguyên giá / Tổng thời gian sử dụng. Còn nếu trong truờng hợp mà nhập kho CCDC thì sẽ đưa vào 153 sau đó xuấ CCDC và làm tuờng tự về phần phân bổ

  • Như công ty mình thì cái nào mai hỏng mình hạch toán luôn Nợ 6273/Có 1111,3331. Còn cái nào sử dụng trong bao lâu thì có quy định của giám đốc và Nợ 242/Có 1111,3331. Sau đó ghi tăng công cụ dụng cụ và phân bổ theo thời gian quy định. Mặc dù cả ccdc mau hỏng và lâu hỏng mua về trên cùng 1 hóa đơn bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *