Nhờ ad chút ạ! Nộp thông báo phát hành hoá đơn rồi có cần nộp phụ lục mẫu hoá đơ…

Nhờ ad chút ạ! Nộp thông báo phát hành hoá đơn rồi có cần nộp phụ lục mẫu hoá đơn ko ạ? Nếu có phải làm ntn ạ? Cảm ơn mn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nhờ ad chút ạ! Nộp thông báo phát hành hoá đơn rồi có cần nộp phụ lục mẫu hoá đơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *