Anh, chị nào đã có kinh nghiệm làm việc vs cơ quan bhxh bằng phong bì cho e xin …

Anh, chị nào đã có kinh nghiệm làm việc vs cơ quan bhxh bằng phong bì cho e xin ít ý kiến với ạ, chả là cty e đang có tí sự cố vs bên bhxh, mà từ bé đến giờ e chưa từng giải quyết cv kiểu tế nhị này bao giờ nên giờ k biết làm sao ạ, anh chị nào đã có kinh nghiệm trong vụ này giúp e với ạ, e cảm ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 11, 2017

account_box admin

One thought on “Anh, chị nào đã có kinh nghiệm làm việc vs cơ quan bhxh bằng phong bì cho e xin …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *