Thủ tục về hóa đơn khi công ty chuyển địa điểm kinh doanh cùng quậnCông ty mình…

Thủ tục về hóa đơn khi công ty chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận
Công ty mình chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thay đổi MST, cơ quan quản lý thuế. Sếp muốn sử dụng tiếp hóa đơn thì mình cần làm những thông báo gì với CQT ngoài TB04/AC?
Xin mọi người tư vấn? Xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 10, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Thủ tục về hóa đơn khi công ty chuyển địa điểm kinh doanh cùng quậnCông ty mình…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *