Em có chữ ký số vnpt, trước giờ chỉ dùng để ký hồ sơ thuế điện tử. Nay em có thể…

Em có chữ ký số vnpt, trước giờ chỉ dùng để ký hồ sơ thuế điện tử. Nay em có thể sử dụng để ký hồ sơ bhxh điện tử mà ko cần phải đổi usb tích hợp chức năng ký hồ sơ bhxh ko ạ?
Em xài KBHXH

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *