A chị giúp e với. E nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng cứ bị báo đang uplo…

A chị giúp e với. E nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng cứ bị báo đang upload. Mà lên thuế thì bắt về nộp qua mạng. Có ai bị như e chưa. Giải quyết sao ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 10, 2017

account_box admin

One thought on “A chị giúp e với. E nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng cứ bị báo đang uplo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *