Các anh chị em cho mình hỏi 1 câu với.Có loại thuế địa phương nào mà chỉ có cá…

Các anh chị em cho mình hỏi 1 câu với.

Có loại thuế địa phương nào mà chỉ có các doanh nghiệp ở các thành phố lớn mới phải đóng không ạ? Thuế được tính dựa trên diện tích mặt bằng sử dụng, số lao động sử dụng.

Nếu có loại thuế gì đó tương tự, dạy mình với. Cảm ơn các anh chị em nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *