Mình vào nộp thuế, vốn đều lệ là 100 triệu thì nó nhảy ra bậc 4, tiền thuế là 1….

Mình vào nộp thuế, vốn đều lệ là 100 triệu thì nó nhảy ra bậc 4, tiền thuế là 1.000.000đ. Mà thông tư mới ra là bậc 2. mức nộp là 2 triệu, mình sửa thành bậc 2, mức nộp 2 triệu thì nó ko cho kê khai là thế nào mọi người nhỉ. Có ai gặp trường hợp này chưa?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 9, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Mình vào nộp thuế, vốn đều lệ là 100 triệu thì nó nhảy ra bậc 4, tiền thuế là 1….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *