Hỏi về việc mở rộng diện tích mặt bằng kinh doanh.Do mặt bằng thuê t…

Hỏi về việc mở rộng diện tích mặt bằng kinh doanh.
Do mặt bằng thuê trước đó có diện tích nhỏ hẹp, nên trong năm nay công ty mình có thuê thêm phần diện tích bên cạnh để mở rộng mặt bằng, Phần diện tích trước đây công ty thuê là ô số 2, phần diện tích mới la ô số 3, trên cùng 1 sàn, và được ngăn cách bởi một bức tường. Bây giờ bọn mình thuê thì sẽ phá bức tường chung đó, và thông 2 ô với nhau. Vây bên mình có cần gửi thông báo lên Sở kế hoạch đầu tư, hoặc làm thủ tục gì không

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *