e là sv năm cuối đang đi thực tập tại công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi. a c nà…

e là sv năm cuối đang đi thực tập tại công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi. a c nào có bài làm về lương của công ty dạng như thế này cho e xin tham khảo với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 9, 2017

account_box admin

10 thoughts on “e là sv năm cuối đang đi thực tập tại công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi. a c nà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *