các bạn cho mình hỏi quy trình để in hoá đơn thuế GTGT sau khi có giấy phép đăng…

các bạn cho mình hỏi quy trình để in hoá đơn thuế GTGT sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh với ạ 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 9, 2017

account_box admin

One thought on “các bạn cho mình hỏi quy trình để in hoá đơn thuế GTGT sau khi có giấy phép đăng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *