Cả nhà cho e hỏi bên e người lđ đẻ vào 31.12.2016 thì e phải làm những thủ tục g…

Cả nhà cho e hỏi bên e người lđ đẻ vào 31.12.2016 thì e phải làm những thủ tục gì bây giờ ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 6, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi bên e người lđ đẻ vào 31.12.2016 thì e phải làm những thủ tục g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *