Nhờ diễn đàn hỗ trợ giúp em nghiệp vụ này vời:VD: Cty em ký hợp đồng mua NVL vớ…

Nhờ diễn đàn hỗ trợ giúp em nghiệp vụ này vời:
VD: Cty em ký hợp đồng mua NVL với giá trị là 100tr. Trong thỏa thuận hợp đồng thì phải tạm ứng 30% bằng chuyển khoản , còn 70% sẽ thanh toán hết khi nhận hàng đủ.
Điều kiện của bên mua hàng là bên bán Phải xuất hóa đơn thì bên mua mới thanh toán
=> Vậy nhờ diễn đàn hứơng dẫn cách hạch toán, vì bên bán chỉ xuất theo % hợp đồng, còn khi gia hàng thì có biên bản giao hàng

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *