mọi ng ơi giúp em với. em vào trang web nhantokhai để nộp tờ khai lệ phí môn bài…

mọi ng ơi giúp em với. em vào trang web nhantokhai để nộp tờ khai lệ phí môn bài, nhưng mà nó không hiện ra phần nhập tờ khai, mà nó cứ hiện đang tải thư viện, vui lòng chờ sau ít phút ý. em không biết bị sao nữa? lần trc e nộp vẫn đc mà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 5, 2017

account_box admin

6 thoughts on “mọi ng ơi giúp em với. em vào trang web nhantokhai để nộp tờ khai lệ phí môn bài…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *