cty kinh doanh mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế. Hóa đơn đầu vào c…

cty kinh doanh mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế. Hóa đơn đầu vào của mặt hàng không chịu thuế thì phần thuế sẽ đưa trực tiếp vào chi phí lun. Còn hóa đơn đầu vào dùng chung cho 2 mặt hàng thì hạch toán như thế nào vậy cả nhà? thanks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 5, 2017

account_box admin

2 thoughts on “cty kinh doanh mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế. Hóa đơn đầu vào c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *