Anh chị cho e hỏi. Công ty e phát hiện 1 hóa đơn đầu ra từ năm 2015 nhưng chưa k…

Anh chị cho e hỏi. Công ty e phát hiện 1 hóa đơn đầu ra từ năm 2015 nhưng chưa kê khai. Thì bây giờ bên e phải làm như thế nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *