E đang là sv mới học nguyên lý kế toán nên đang còn lúng túng phần định khoản. A…

E đang là sv mới học nguyên lý kế toán nên đang còn lúng túng phần định khoản. Ac cho e hỏi nghiệp vụ 6,9,10 định khoản như thế nào ạTình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 4, 2017

account_box admin

One thought on “E đang là sv mới học nguyên lý kế toán nên đang còn lúng túng phần định khoản. A…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *