công ty e mới thành lập thì có cần nộp đăng ký thang bảng lương cho phòng thương binh và xã hội ko ạ? mọi người chỉ giúp e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet