Có phải đăng ký địa điểm kinh doanh & nộp lệ phí môn bài cho kho, bãi hàng không…

Có phải đăng ký địa điểm kinh doanh & nộp lệ phí môn bài cho kho, bãi hàng không?

Công ty thuê địa điểm để tập kết, chung chuyển hàng hoá, không thực hiện kinh doanh, mua bán.. có một số điều kiện sau:

+ Kho hàng, bãi tập kết hàng cùng địa bàn hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính
+ Thuê kho, bãi của doanh nghiệp có kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, có xuất hoá đơn.
+ Thuê kho, bãi của cá nhân cho thuê đất với mục đích làm kho bãi

Vậy với các điều kiện như trên thì có t/h công ty phải đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh & nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh không?

Sau khi nghiên cứu thì thấy ý kiến khá là trái chiều, đồng thời cũng chẳng ai đưa ra được căn cứ pháp lý một cách chuẩn chỉ nên Khong Minh đưa lên đây để cả nhà cùng thảo luận, để mọi người ai cần áp dụng cho chính xác. Các Anh/Chị ai đã áp dụng, xử lý cho KM cùng mọi người xin ý kiến với ạ ^^

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 4, 2017

account_box admin

One thought on “Có phải đăng ký địa điểm kinh doanh & nộp lệ phí môn bài cho kho, bãi hàng không…”

 • ý kiến cá nhân e
  Theo điều 3 TT302/2016 về lệ phí môn bài
  “Điều 3. Miễn lệ phí môn bài
  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Riêng các trường hợp miễn lệ phí môn bài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP xác định như sau:
  1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
  2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.
  Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.”
  Vậy “Công ty thuê địa điểm để tập kết, chung chuyển hàng hoá, không thực hiện kinh doanh, mua bán.. có một số điều kiện sau:
  + Kho hàng, bãi tập kết hàng cùng địa bàn hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính
  + Thuê kho, bãi của doanh nghiệp có kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, có xuất hoá đơn.
  + Thuê kho, bãi của cá nhân cho thuê đất với mục đích làm kho bãi”
  Vẫn phải đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh & nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh
  Rất mong nhận đc sự đóng góp của chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *