Các anh chị ơi, mẫu tờ khai thuế môn bài mới chưa có trong Pm HTKK thì có thể là…

Các anh chị ơi, mẫu tờ khai thuế môn bài mới chưa có trong Pm HTKK thì có thể làm bản cứng nộp 1 cửa không ạ?
Hay đợi HTKK update rùi mới làm?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị ơi, mẫu tờ khai thuế môn bài mới chưa có trong Pm HTKK thì có thể là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *