cả nhà cho mình hỏi. công ty mình chuyển từ phương pháp khấu trừ sang phương phá…

cả nhà cho mình hỏi. công ty mình chuyển từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp vì không đủ điều kiện khấu trừ. vậy số hóa đơn GTGT đã đặt in hủy theo cách nào ạ. thười hạn hủy ra sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 3, 2017

account_box admin

One thought on “cả nhà cho mình hỏi. công ty mình chuyển từ phương pháp khấu trừ sang phương phá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *