Thuế MÔN BÀI CHO CHỦ NHÀ. Cty e ở cầu giấy. Làm hợp đồng thuê nhà từ 01/2016 nh…

Thuế MÔN BÀI CHO CHỦ NHÀ.
Cty e ở cầu giấy. Làm hợp đồng thuê nhà từ 01/2016 nhưng nay mới đi khai nộp thuế môn bài cho chủ nhà.
Em lên gặp cán bộ thuế. Lúc đầu hợp đồng của e là 8 triệu / tháng chưa bao gồm thuế. Thì cb thuế họ tính ra số thuế phải nộp khoảng 10 triệu. Họ bảo nếu để điều khỏan 8 triệu/ tháng đã bao gồm thuế thì chỉ phải đóng thuế môn bài 50 ngàn và 50 ngàn tiền chậm nộp là tổng 100 ngàn.
E thấy quy định là thuế môn bài cho chủ nhà nếu tính cả năm 1 triệu chứ sao lại 50k a
Anh chị nào ở cầu giấy đã từng gặp ca này gíup e với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 29, 2016

account_box admin

8 thoughts on “Thuế MÔN BÀI CHO CHỦ NHÀ. Cty e ở cầu giấy. Làm hợp đồng thuê nhà từ 01/2016 nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *