Kỳ trước em mua 5 quyển hóa đơn rồi. Bgio hết em muốn mua thêm thì cần làm những…

Kỳ trước em mua 5 quyển hóa đơn rồi. Bgio hết em muốn mua thêm thì cần làm những thủ tục gì ah. Em chưa mua bgio sin mọi người cho em ý kiến để đỡ phải mất công đi lại ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 29, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Kỳ trước em mua 5 quyển hóa đơn rồi. Bgio hết em muốn mua thêm thì cần làm những…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *