Dn góp vốn bằng tài sản thành lập dn mới thì không cần xuất hóa đơn tuy nhiên gó…

Dn góp vốn bằng tài sản thành lập dn mới thì không cần xuất hóa đơn tuy nhiên góp vốn bằng tài sản làm tăng vốn của công ty con thì có cần xuất hóa đơn k ạ? Mọi mọi người trả lời thì trích dẫn văn bản cho e nhé. Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 29, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *