Cho mình hỏi có bạn nào đã làm về hoàn thuế cho dự án ODA được miễn thuế không, …

Cho mình hỏi có bạn nào đã làm về hoàn thuế cho dự án ODA được miễn thuế không, tư vấn giúp mình với?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 29, 2016

account_box admin

One thought on “Cho mình hỏi có bạn nào đã làm về hoàn thuế cho dự án ODA được miễn thuế không, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *