cả nhà cho hỏi bây giờ có phải nộp mẫu 08 khi đăng ký tài khoản mới ko ah…

cả nhà cho hỏi bây giờ có phải nộp mẫu 08 khi đăng ký tài khoản mới ko ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 29, 2016

account_box admin

4 thoughts on “cả nhà cho hỏi bây giờ có phải nộp mẫu 08 khi đăng ký tài khoản mới ko ah…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *