Tình hình là 1 công ty e làm sắp hết hoá đơn gtgt. A chị nào mới phát hành hoá đ…

Tình hình là 1 công ty e làm sắp hết hoá đơn gtgt. A chị nào mới phát hành hoá đơn lần 2 có thể hướng dẫn e thủ tục in vs phát hành hoá đơn lần 2 được ko ạ. Công ty sẽ chọn nhà in khác vs mẫu hoá đơn khác lần 1.
Cái này e chưa làm bao giờ. Em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 28, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Tình hình là 1 công ty e làm sắp hết hoá đơn gtgt. A chị nào mới phát hành hoá đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *