Mọi người giải đáp dùm em với! Em có một hóa đơn tháng 2/2016 đầu và…

Mọi người giải đáp dùm em với! Em có một hóa đơn tháng 2/2016 đầu vào chưa được kê khai, vậy đến quý 4 này em kê khai vào tờ khai thuế gtgt luôn được không ạ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 28, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người giải đáp dùm em với! Em có một hóa đơn tháng 2/2016 đầu và…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *