Mấy bạn làm cái công việc kế toán lấy tiền của DN làm ơn làm việc cho có lương t…

Mấy bạn làm cái công việc kế toán lấy tiền của DN làm ơn làm việc cho có lương tâm trách nhiệm dùm một chút nhé! Đừng có vì chủ DN không biết gì rồi làm sổ sách như lừa người ta để lấy tiền. Hậu quả của người ta sau đó kinh khủng lắm có biết không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 28, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Mấy bạn làm cái công việc kế toán lấy tiền của DN làm ơn làm việc cho có lương t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *