Cho em hỏi trong hội mình có ai gặp vấn đề về thuế VAT hàng nhập khẩ…

Cho em hỏi trong hội mình có ai gặp vấn đề về thuế VAT hàng nhập khẩu nhập để sản xuất xuất khẩu thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm xuất khẩu thì phải nộp VAT, từ trước đến nay Cục Thuế hoàn VAT này nhưng thông tư 150,công văn 183404 có nói Hải Quan hoàn thuế nhưng do thực hiện chưa đồng bộ nên Hải Quan vẫn chưa thực hiện thủ tục hoàn mà nói là Cục thuế hoàn, mà thuế lại bắt nộp lại tiền( do đã hoàn thuế)+ phạt chậm nộp+ phat hành chính. Số tiền chậm nộp khá nhiều, nhưng Hải Quan nói đang chờ ý kiến cấp trên có thực hiện hoàn hay không? cho em xin ý kiến với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 28, 2016

account_box admin

One thought on “Cho em hỏi trong hội mình có ai gặp vấn đề về thuế VAT hàng nhập khẩ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *