Các bác cho em hỏi chút ạ:Bên em có trường hợp 1 số CBCNV anh chị đã từng làm c…

Các bác cho em hỏi chút ạ:
Bên em có trường hợp 1 số CBCNV anh chị đã từng làm công ty, trên hợp đồng là lương net. Tuy nhiên do sự nhầm lẫn, công ty vẫn khấu trừ tiền thuế TNCN và nộp cho Nhà nước.
Tuy nhiên sau khi kết thúc hợp đồng, phát hiện ra sự thiếu sót này và hoàn trả số tiền này cho nhân viên nghỉ việc.
Giờ họ yêu cầu xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
Như vậy trong trường hợp này, công ty phải xuất như nào ạ?
1- Không xuất
2- Xuất hóa đơn, nội dung…

Xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 28, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *