Các bác cho e hỏi e vào gửi thông báo huỷ hoá đơn cũ để xin đặt in hoá đơn mới m…

Các bác cho e hỏi e vào gửi thông báo huỷ hoá đơn cũ để xin đặt in hoá đơn mới mà nó cứ hiện lên vậy là sao ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 24, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *