Anh chị cho em hỏi:Công ty em bán hàng cho khách hàng với giá trị lớn (khách hà…

Anh chị cho em hỏi:
Công ty em bán hàng cho khách hàng với giá trị lớn (khách hàng đã chuyển khoản) nhưng khách hàng đã giải thể và không lấy hóa đơn. Trường họp này em phải viết hóa đơn như thế nào và theo quy định nào?
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 24, 2016

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi:Công ty em bán hàng cho khách hàng với giá trị lớn (khách hà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *