Luật thai sản 2016 ? Các anh chị ơi giúp e với ạ e đang làm ở cty thì có bầu đk…

Luật thai sản 2016 ? Các anh chị ơi giúp e với ạ e đang làm ở cty thì có bầu đk 3 do điều kiện sức khỏe nên e nghỉ viếc va cùng lúc đó e hết hớp đông lao động vào ngày 27/8/2016.như vậy e vó đk hưởng tiền thai sản k ạ ? Dự kiến sinh của e là 20/2/2017 và nếu e đủ điều kiện thì e làm thủ tục ra sao ạ ? E xin chân thanh cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 23, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Luật thai sản 2016 ? Các anh chị ơi giúp e với ạ e đang làm ở cty thì có bầu đk…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *