Các anh, chị ai có mẫu giấy đề nghị việc khấu trừ bồi thường giải p…

Các anh, chị ai có mẫu giấy đề nghị việc khấu trừ bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất cho em xin với, em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 23, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *