Chào các Anh(Chị) !Em có trường hợp này rất mong các Anh(Chị) chung tay đóng góp…

Chào các Anh(Chị) !Em có trường hợp này rất mong các Anh(Chị) chung tay đóng góp ý kiến ạ!
Công ty A có ký hợp đồng thỏa thuận tài trợ của dự án nước ngoài đầu tư mua sắm thiết bị, tổ chức hội thảo cho nông dân, dự án chịu 50% kinh phí, cty A chịu 50% kinh phí còn lại; Cty A mua tài sản phục vụ dự án với giá trị như sau: Mua 1 máy photo giá chưa thuế 50.000.000 đồng, thuế VAT 5.000.000 đồng. Tổng giá trị là 55.000.000 đồng. Kế toán hạch toán như sau:
Nợ TK 1388 25.000.000 đồng ( phần dự án chịu)
Nợ Tk 153 25.000.000 đồng ( phần cty chịu)
Nợ Tk 1331 5.000.000 đồng
Có Tk 331 55.000.000 đồng
Phần tài trợ này cty A không xuất hóa đơn nên Anh( Chị) tư vấn giúp em thuế GTGT em có được kê khai thuế GTGT được khấu trừ không hay em đưa phần thuế GTGT vào luôn TK 153 mà cty em phải trả ạ!Em xin cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *