Các anh chị giúp em với ahEm mới nhận làm kế toán cho cty này. Chị kế toán trưở…

Các anh chị giúp em với ah
Em mới nhận làm kế toán cho cty này. Chị kế toán trưởng nhận làm kế toán cho một nhà thầu phụ.
Nhà thầu phụ này có tư cách pháp nhân bên hàn quốc , làm thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế tndn theo quy định pháp luật.
Nhà thầu chính nhận thầu hệ thống xử lý nước thải cho cty LG Hải Phòng xong thầu lại cho nhà thầu phụ.
Cho em hỏi thì:
– phương pháp hạch toán
– nếu có TSCĐ thì mai hết công việc thì xử lý như thế nào
– nhà thầu chính ko chuyển tiền cho nhà thầu phụ qua ngân hàng mà chỉ xách tiền từ Hàn về giao thì hạch toán ra sao

…em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *